ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลดนตรีไทย

เด็กหญิงชัญญานุช พลอยมอญ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2560  

ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   คุณครูอาทิตย์ แสงเจริญ ผู้ฝึกสอน

 

  1. ด.ญ.อภิญญา นาวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-3

  2. ด.ญ.ณภัทร ต่างจิตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.1-6

  3. ด.ญ.วิชญาพร เชื้อจันทร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6

    จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560

    คุณครูอาทิตย์ แสงเจริญ ผู้ฝึกสอน

  ๓ มกราคม ๒๕๖๑

<< กลับ