ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

โครงการพัฒนาครู PLC

โครงการพัฒนาครูสู่การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC โดย ดร.พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 22-23 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมอาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

คลิ๊ก

https://www.facebook.com/pg/bangneaw/photos/?tab=album&album_id=757914254388365

  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

<< กลับ