ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

อบรม โครงการผลิตสื่อเพื่อน้อง

คุณครูอบรมโครงการ ผลิตสื่อเพื่อน้อง วันที่ 7-11 กันยายน 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 722 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

<< กลับ