ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

อบรมการสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma

คณะครูอบรมการสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma  วันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ