ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

เลี้ยงส่งคุณครูย้าย

เลี้ยงส่งคุณครู 

1.คุณครูทิพย์วารี  นิธีกุลวัฒน์

2.คุณครูวันเพ็ญ  ชมพูนุช

3.คุณครูทิฆัมพร  ชินราช

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ร้านอาหารภูเก็ตซีฟู้ต

  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ