ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ระบบลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลส่วนตัว
ปีที่จบ *

ชื่อรุ่น (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอก)
คำนำหน้า *

ชื่อ *

นามสกุล *

ชื่อเดิม กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
นามสกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
เพศ
ชาย หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด *

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
สัญชาติ
โทรศัพท์
อีเมล*

มือถือ*

Line ID
Facebook
รูปถ่าย (ขนาด 200 x 250 pixel)
อาชีพ
อาชีพ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
ประเทศ
โทรศัพท์ที่ทำงาน
Verify : * Please enter the number from this image