ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว


แสดงผล

นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ โครงการประกวดบรรยายธรรม 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองกะทู้ 

เด็กหญิงกรวรรณ ฮวดศิริ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
ชนะเลิศระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่

รายการ

ผลการแข่งขันการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018 ระดับภาคใต้
1. รุ่น Junior ทีม HERO ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. รุ่น Pre-Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ

เด็กหญิงชัญญานุช พลอยมอญ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คุณครูอาทิตย์ แสงเจริญ

แข่งขันประกวดวาดภาพ พิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต SAVE PHUKET BEACH
เด็กหญิงจิรพรรณ หนูสวัสดิ์
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้

ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560“เมืองคนดีวิชาการ”

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


1.ด.ญ.อภิญญา นาวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 2.ด.ญ.ณภัทร ต่างจิตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่  34  ประจำปีการศึกษา  2559

“ร้อยเอ็ดเกมส์” จังหวัดร้อยเอ็ด

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 ระดับภาคใต้
รุ่น Junior ทีม Hero ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รุ่น Pre Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลชนะเลิศ


ทีม ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คับ ประจำปี 2559 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2559

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2016 ระดับประเทศ
รุ่น Junior ทีม Hero ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
รุ่น Pre Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-22 มกราคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงกัญจน์อมล  สุทธิสุขศรี 
สอบผ่าน สสวท รอบแรก
สาระคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2016 ระดับภาคใต้
รุ่น Junior ทีม Hero ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
รุ่น Pre Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลชนะเลิศ
วันที่ 13

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 


กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง 2558

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลที่ 3
ด.ญ.ปณาลี สุดเดือน
ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 1
ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ ตันติปุษปรรฆ

ด.ญ.วิชญาพร เชื้อจันทร์ ชนะเลิศ ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน หญิง สาย แดง (สังกัดทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต) การแข่งขันกีฬา เทควันโดเทิดพระเกียรติ 5 ธค. 2558 ครั้งที่ 13 ประจำปี

รางวัลการแข่งขัน กีฬาระดับภาคใต้ รอบคัดเลือก ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 21 – 30 ต.ค. 58


กีฬา เปตอง
รายชื่อนักกีฬา เปตอง ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

รางวัลจากการสอบบริษัท เสริมปัญญา จำกัดเด็กหญิงพนิชชา เริงนพดล เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของประเทศ

เด็กหญิงวรวรรณ คงเกตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันนักเรียนผู้นำการอ่านยอดเยี่ยม

ด.ช.ภูริณัฐ  ช่วยศรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งชัน Go Genius champ

ด.ญ.ทักษญา เชื้อนาคา 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา

จากการแข่งขัน

จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” ระดับประเทศ
ณ ห้องออดิทอเลียม ชั้น 6 อาคารปฎิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 กันยายน 2558

ผลการสอบเด็กเก่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ที่เป็นตัวแทนเทศบาล


การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘

เด็กชายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา ชั้น ป.๖/๑

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย เทศบาลนครภูเก็ต

ด.ช.ธนัช กันทะวงศ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ด.ญ.พัฒนนรี  โกยวิวัฒน์ตระกูล

เด็กหญิงพิชญานันท์  ไวปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาภินิหาร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ด.ญ.พิชญานันท์ ไวปัญญา ชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี "ภาพนี้เพื่อแม่" ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต ณ

การแข่งขันประกวดเต้น TMS  SPORTY  DANCE CONTEST ในงาน TOYOTA MOTORSPORT 2015

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม We Zaa

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีม Hero

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภูมิภาค  การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘  ระดับชั้นประถมศึกษาภาคใต้   วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ

การแข่งขันการเต้นแอโรบิกหนึ่งในโครงการ สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้โลตัส ระดับภูมิภาค วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘    ทีม The Avengers จากร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว

ผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้  "เมืองลุงวิชาการ"  ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ เทศบาลเมืองพัทลุง

คนเก่ง o-net เต็ม ๑๐๐ คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์

๑.เด็กหญิงภัคจิรา  กองเงิน

๒.เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อมิตรสูญเด็กชายวัชรากร  แซ่โก๊ย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3   งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

  • เด็กชายณัฐวุฒิ   เพ็ชรฤทธิ์       เด็กชายศราวิน  ไร่ใหญ่        เด็กชายศักดิ์รินทร์   ภูริภัทรานนทร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ปีการศึกษา ๒๕๕๘เด็กชายภูริณัฐ ช่วยศรี ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ เหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท

ในการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ

สรุปผลการประกวดกิจกรรมต่างๆในงานมหกรรมเครือข่ายฟันดี

การประกวดเมนูอ่อนหวาน

          รางวัลชนะเลิศ          (ชื่อเมนูทะเลหลงป่า)

การแข่งขันวาดภาพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗  ณ สวนสาธารณะสะพานหิน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗มอบรางวัลกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗  ลิกอร์เกมส์

สามารถติดตามดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

มอบรางวัลผลการทดสอบบริษัทเสริมปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา