ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลที่ภาคภูมิใจ


แสดงผล

เด็กหญิงชัญญานุช พลอยมอญ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2560  

ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   คุณครูอาทิตย์

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาในรอบ ๕ ปี  ( ปีกการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )

๑. ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ประจำปี