ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงผล

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
เรื่องให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยบิดา มารดา

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

ยินดีต้อนรับกำหนดการค่าย English

ขอเชิญกรรมการห้องเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ใบสั่งจองเหรียญที่ระลึก อนุสรณ์ 100 ปี

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

ยินดีต้อนรับนักเรียน  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ 1 พฤษภาคม

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

⇑⇑⇑

ประกาศรายชื่อ ดังแนบไฟล์เอกสาร

⇑⇑⇑

 

 ผลการทดสอบความรู้นักเรียน Pre-test PKW

วันเด็ก

สวัสดีปีใหม่

ประชาสัมพันธ์........บริษัทเสริมปัญญาจำกัด ทำการสมัครสอบ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2559 - 6 ม.ค. 2560

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

back to

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ถักทอสายใย  ร้อยดวงใจผูกพัน 
ชมพู-ขาว

แด่ครูเกษียณอายุราชการ

คุณครูสุวรรณา 

ขอเชิญร่วมงานมหัศจรรย์รำลึก 99 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว วันที่ 18 กันยายน

ขอเชิญ......ร่วมงานมหกรรมอาหาร "Phuket Tasty Fest ๒๐๑๖" ที่กินที่เที่ยวที่เดียวกัน ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง อำเภอเมือง

ประเพณีงานพ้อต่อ ประจำปี

ร่วมส่งกำลังใจ วิชาการระดับภาคใต้

สรุปผลคะแนน


ขอเชิญคณะกรรมการห้องเรียน
ร่วมคัดเลือกประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน
รุ่นที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม อาคาร ๘


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบ O-NET 100

เพลง มหาฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

บรรเลงโดยวงดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาลบ้านบาง­เหนียว


เด็กชายธนูพล  เกียรติเดช  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขัน สสวท โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบคัดเลือกรอบที่

เด็กหญิงพนิชชา  เริงนพดล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 ระดับประเทศ   พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

ผลการแข่งขันวิชาการระดับประเทศเด็กหญิงทักษญา  เชื้อนาคา  นักเรียนชั้น ป.5/3  ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ   การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กิจกรรมของโรงเรียน กรกฎาคม

กิจกรรมของโรงเรียน มิถุนายน

สรุปผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ "เมืองลุงวิชาการ" ณ จังหวัดพัทลุง

(20 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน

ติดตามผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ "เมืองลุงวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดพัทลุง


อาลัยรักยิ่ง รองฯ นงลักษณ์ นฤนาท

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ English  Summer camp 2015 

ณ เมืองปีนัง  ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่  22 มีนาคม 2558  -  5

รับสมัครนักเรียน ป. ๓ - ๕

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคณิตวิทย์ และค่าย English Camp

วันที่ ๑๒  -  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘เนื่องจากนักเรียนและคุณครูต้องเดินแห่ขบวนงานย้อนอดีต ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนจึงหยุดเรียนครึ่งวัน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ เวลา ๑๒.๐๐

การประชุมสัญจร และประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร SM-IEP ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา

การรับแจ้งเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.๑ ปีการศึกษา

ขอเชิญผู้ปกครองส่งนักเรียนชั้นป.๕–๖ และม.๑-๒

เข้าร่วมค่าย English Summer Camp

ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๕ เมษายน

ขอเชิญร่วมพิธี การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบ้านบางเหนียว ชุมชนต้นโพธิ์ ชุมชนกอไผ่ ชุมชน ๔๐ ห้อง และ ชุมชนแสนสุขคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ยินดีต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่

ที่ รายการ ชื่อนักเรียน ได้รับรางวัล ชื่อครู