ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน


แสดงผล

ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สมัครสอบชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ของรางวัล

1.วิชาคณิตศาสตร์


ประกาศจากธนาคารโรงเรียน


โปรแกรม English Summer Camp

ประกาศรายชื่อและสถานที่เรียนชุมนุม 2560

คลิ๊ก !!!!


ล้อมรักจากครอบครัว

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่

นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27-29 กันยายน

เชิญชวน

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน การลงทะเบียนชุมนุม การเลือกชุมนุมดูให้แน่ใจก่อนสมัคร และสมัครให้ถูกชั้นเรียนที่ระบุไว้ ให้มั่นใจก่อนเลือก (ดูชั้นเรียนให้ดีๆ)ประกาศรายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา

ประกาศแจ้ง...จากธนาคารโรงเรียน
เนื่องจากขณะนี้บริเวณ อาคาร 4 ทางขึ้นห้องธนาคารโรงเรียน กำลังปรับปรุง

เชิญชวนร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศผลห้องเรียนวิทย์-คณิต และผลการเรียนอื่นๆ  คลิ๊ก


ประกาศผลการทดสอบนักเรียนโอนย้าย ปีการศึกษา 2560

ให้มายืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 15.00

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้อง SM-IEP, IEP

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 ห้องเรียน ทั่วไป ประจำปีการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ป.1

ห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา

**ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน**
ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1.เด็กหญิงปณิตา

ประกาศแจ้งเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา

รับสมัครนักเรียน อบรมทักษะภาษาอังกฤษ เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในต่างแดน ภูเก็ต-หาดใหญ่-ปีนัง 16 วัน 15 คืน
ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2560

ชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2559

 คลิ๊ก ดาวน์โหลด

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

คลิ๊ก  

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียน

ร่วมกันทำบุญตักบาตร ***ข้าวสาร อาหารแห้ง***

เนื่องใน วันครบรอบ 99 ปี

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมโครงการประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 2/2559 ผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ณ

นายอุดมศักดิ์  เทพส่องแสง
บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
จำนวน
10,000 บาท
วันที่ 5 กันยายน

ประกาศแจ้งนักเรียน......ที่มีความสนใจสมัครสอบ สสวท. ตั้งแต่ระดับชั้น ป.2 - ป.6 ให้ลงชื่อที่คุณครูประจำชั้น เพื่อจะขอใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในการสมัครสอบ

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถติดต่อขอรับแบบประเมินได้ที่

ตารางสอบกลางภาคเรียน นักเรียนชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่

ประกาศแจ้งผู้ปกครองและนักเรียน แจ้งเลื่อนวันสอบ Tedet จากเดิมวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่ 4 กันยายน 2559


การเข้าร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รายละเอียด สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร

ชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/2559


ประกาศรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

 คลิ๊ก *** 

ประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559


ประกาศรายชื่อ สำรอง ที่ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้าเรียน ห้องเรียนทั่วไป เพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 ประจำปี 2559

คลิ๊ก 

คลิ๊ก !!!!!!

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559

คลิ๊ก !!!!!!

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน IEP , SM-IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
สอบวันที่ 5 มีนาคม 2559

คลิ๊ก !!!!!!  

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 (ห้องเรียนปกติ) 2559

ห้องเรียนปกติ คลิ๊ก !!!!!!

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 (ห้องเรียน IEP) 2559

ห้องเรียน IEP คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนโครงการ IEP)2559

ห้องเรียน IEP

ประกาศจาก  เทศบาลนครภูเก็ต

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559  ตามปกติ

กำหนดการ จากประกาศของเทศบาล

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559สื่อการเรียนการสอนด้วย Aurasma

คลิ๊ก !!!!!!!!

สื่อการเรียนการสอนด้วย Aurasma

www.bangneaw.net/ดาวน์โหลด/สื่อการเรียนการสอนAurasma

คลิ๊ก!!!!

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต การแจ้งเกณฑ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2559

หรืออ่านประกาศ ได้ที่ 


โครงการ English Summer  Camp 2016

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

สนใจ สามารถสมัคร และปริ้นส์เอกสารได้ที่

http://www.bangneaw.net/ดาวน์โหลด/โครงการ English Summer  Camp

การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  (Local Competenty Test)     

ประจำปีการศึกษา 2558   นักเรียนชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3

วันที่ 11

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
www.bangneaw.ac.th/ดาวน์โหลด
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘


งานประเพณีผ้อต่อตลาดสด 1 (บ่านซ้าน) กิจกรรมการประกวดธิดาผ้อต่อ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวทีการประกวดธิดาผ้อต่อ จังหวัดภูเก็ต
ฝึกซ้อม ครูชรินทร

ขอเชิญนักเรียน  ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชนต้นโพธิ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อเพื่อน้อง

โดยสร้างสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน


ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ ๙/๒๕๕๘ 
และคณะกรรมการห้องเรียน  วันเสาร์ที่ ๒๗

ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมอาคาร ๘

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

สามารถดู ตรวจสอบตารางเรียน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หน้าเว็บของโรงเรียน /ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘

สามารถดู ตรวจสอบรายชื่อ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หน้าเว็บของโรงเรียน /ดาวน์โหลด

                                     ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับที่ เลขประจำตัว

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

               ห้องเรียนพิเศษ โครงการหลักสูตร IEP

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เรื่องรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบเข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1 


ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เรื่องรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบเข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1 


ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้ที่สอบผ่านห้องโครงการจัดการเรียนการสอนห้องพิเศษ

หลักสูตร SM – IEP

ด.ช. ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบห้องโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร SM –

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.๑ และ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ติดต่อสอบถามโทร ๐๗๖-๒๑๑๔๖๓

ขอแสดงความยินดี

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล

“หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 จากคุรุสภา

1.คุณครูกุหลาบ  ทองแช่ม

2.คุณครูราตรี 

ร่วมเลี้ยงอาหารนักเรียนเนื่องในวันเด็กสวัสดีปีใหม่

ตารางสอนเสริมนักเรียนชั้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุน กิจกรรมทอดผ้าป่าของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

   รายนามผู้สนับสนุน  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช โรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียน วันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗คณะกรรมการชมรมเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไต่ซื่อ ๒๕๕๗ มอบศาลาส่งเสริมการอ่าน ๑ หลัง พร้อมเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  วันที่ ๑๐-๑๓ ณ ห้องประชุมอาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนีย

ธนาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เชิญร่วมกิจกรรมหนูรักพ่อรู้ยัง.....ฝากวันนี้มั่งมีในวันหน้า พอเพียงและเพียงพอสู่วันพ่อแห่งชาติ 2557ลำดับที่ ผู้สนับสนุน