ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน


แสดงผล

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 10/2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 8

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

 

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมอาคาร 8

กิจกรรมเนื่องในวันเด็ก 2559 และ

เด็กหญิงพัฒน์นรี โกยวิวัฒน์ตระกูล ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม

มอบของขวัญ จับฉลากรางวัล เลี้ยงอาหาร ให้กับนักเรียน เนื่องในวันเด็ก

โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงเรียน งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

ผอ.วิสา มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ ชมรมผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนมาโดยตลอด และทางชมรมผู้ปกครองนักเรียนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับ ผอ.วิสา  วันที่ 29

ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล มินิมาราธอน “วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ” Phuket Old Town Run ครั้งที่ 3 วันที่ 6

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ณ เวทีกลางสะพานหิน

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88

กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๙-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อบรมวิถีชีวิตภูเก็ต นักเรียนชั้น ป.๔ วันที่

กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง วันที่ ๑๓ สิงหาคม

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ร่วมพิธีวางพานพุ่ม จุดเทียนชัย ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ร่วมตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามชัย ๑๒ สิงหาคม

กิจกรรมวันแม่ 2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2558 โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วันที่ ๓

พิธีถวายเทียนพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ วัดถาวรคุณาราม

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เข้าร่วมในพิธีสมโภชเทียนพรรษา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมงคลนิมิตร

กรีฑาเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เข้าร่วมในพิธี ณ วัดมงคลนิมิตร

รับการประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ ๙/๒๕๕๘ และคณะกรรมการห้องเรียน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘

คัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ ๙/๒๕๕๘ และคณะกรรมการห้องเรียน วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นในอาเซียน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมอบรมมารยาทไทยให้กับนักเรียน วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคาร ๘

กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘

ต้อนรับคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล เทศบาลนครรังสิต วันที่ ๒๒ พฤษภาคม

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบางเหนียว รุ่น เกลียวสัมพันธ์บางเหนียว ๒๘  วันที่ ๑๔ มีนาคม

กิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม

ปฐมนิเทศและมอบตัวผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.๑ ปีการศึกษา

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ ๕ มีนาคม

กรมส่งเสริมฯ ประเมินสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข วันที่ ๓ มีนาคม

นิทรรศการวิชาการ "นครภูเก็ตวิชาการ" 2015 วันที่ ๒-๓ มีนาคม

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญและโครงการพบปะผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์

การจัดโครงการประลองจินตคณิต คิดสนุก ครั้งที่ ๑ สำหรับนักเรียนชั้น ป. ๑ -

กิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ

มอบของขวัญวันเด็กและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน วันที่ ๘-๙ มกราคม

กิจกรรมวันพ่อ เชื่อมสายสัมพันธ์พ่อลูก สายชั้น ป.๔ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ติดตามชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

ตารางสอนเสริมนักเรียนชั้น

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

ติดตามชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ประธานสภาการศึกษา จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน

กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘

ร่วมเดินขบวนกิจกรรมวันลอยกระทง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  

ร่วมเดินพิธีถือศีลกินผัก เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๕ กันยายน

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ตั้งโต๊ะ ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี