ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดกิจกรรม

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคณิตวิทย์ และค่าย English Camp

วันที่ ๑๒  -  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

<< กลับ