ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหยุดเรียน ครึ่งวัน ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เนื่องจากนักเรียนและคุณครูต้องเดินแห่ขบวนงานย้อนอดีต ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนจึงหยุดเรียนครึ่งวัน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

<< กลับ