ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัญจร และประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

การประชุมสัญจร และประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

<< กลับ