ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.๑ และ ม.๑

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.๑ และ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ติดต่อสอบถามโทร ๐๗๖-๒๑๑๔๖๓ ห้องธุรการ

  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

<< กลับ