ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

นักเรียนเข้าค่ายวิทย์-คณิต

นักเรียนอบรมเข้าค่ายวิทย์-คณิต วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ