ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

สมุดธนาคาร

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน

ทางธนาคารโรงเรียนขอเรียกเก็บสมุดธนาคารของนักเรียนสายชั้น ป.6 และ ม.3
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยให้นักเรียนส่งสมุดธนาคารที่คุณครูประจำชั้น
โดยสมุดที่เรียกเก็บจะเป็นสมุดธนาคารแบบนี้เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ฝ่ายปกครอง

  ๔ มกราคม ๒๕๖๑

<< กลับ