ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

โรงเรียนพอเพียง

รายงานผล โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

เอกสารดาวน์โหลด : 0รายงานผลการดำเนินโรงเรียนพอเพียง ขึ้นเว็ป.pdf

รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

<< กลับ