ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

การแข่งขัน To Be Number One 2018 ระดับภาคใต้

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018 ระดับภาคใต้
1. รุ่น Junior ทีม HERO ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. รุ่น Pre-Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

<< กลับ