ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 2/2560

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 2/2560

  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

<< กลับ