ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

เอกสารดาวน์โหลด : สอบ1.2560.pdf

นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560

  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

<< กลับ