ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

แข่งขันวาดภาพ

แข่งขันประกวดวาดภาพ พิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต SAVE PHUKET BEACH
เด็กหญิงจิรพรรณ หนูสวัสดิ์
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 19 สิงหาคม 2560
ณ หาดป่าตอง

  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

<< กลับ