สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลายพระหัตถ์

เอกสารดาวน์โหลด : ลายพะหัตถ์1.pdf

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

<< กลับ