สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิก

เอกสารดาวน์โหลด : โอลิมปิก.pdf

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิก

  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

<< กลับ