ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

“เมืองคนดีวิชาการ” 2560

เอกสารดาวน์โหลด : ผลการแข่งขันนครภูเก็ต-60-ที่ได้ไปต่อระดับประเทศ.pdf

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้

ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560“เมืองคนดีวิชาการ”

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560

  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

<< กลับ