ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุน กิจกรรมทอดผ้าป่าของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

<< กลับ