ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก ทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด : IMG p1.60.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 ห้องเรียน ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

  ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

<< กลับ