สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

1.ด.ญ.อภิญญา นาวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 2.ด.ญ.ณภัทร ต่างจิตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.1-6 3.ด.ญ.วิชญาพร เชื้อจันทร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6 คุณครูอาทิตย์ แสงเจริญ ผู้ฝึกสอน จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560

  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

<< กลับ