ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

English Summer Camp 2017

เอกสารดาวน์โหลด : Eng 2017.pdf

รับสมัครนักเรียน อบรมทักษะภาษาอังกฤษ เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในต่างแดน ภูเก็ต-หาดใหญ่-ปีนัง 16 วัน 15 คืน
ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
ส่งใบสมัครที่ครูประจำชั้น ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2559

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95-248006078712521/photos/?tab=album&album_id=637173073129151

  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

<< กลับ