ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

<< กลับ