ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

สอบกลางภาคเรียน ม.1-3

เอกสารดาวน์โหลด : IMG_0002.pdf

ตารางสอบกลางภาคเรียน นักเรียนชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2559

  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

<< กลับ