ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 1/2559

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมอาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

<< กลับ