ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศ สอบราคา เรื่องสอบราคาจ้างเอกชนให้บริการโดย รถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน

http://bangneaw.net/img.jpg

  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ