ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วงดนตรีไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เพลง มหาฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

บรรเลงโดยวงดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาลบ้านบาง­เหนียว

https://www.youtube.com/watch?v=L9NBsFu2tSE&feature=youtu.be

 

เพลง สรรเสริญพระบารมี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

บรรเลงโดยวงดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาลบ้านบาง­เหนียว

https://www.youtube.com/watch?v=k5BGXD0EJTI&feature=youtu.be

 

ขิมประสานเสียงรุ่นจิ๋ว

Sugar Maroon 5 By Khim Phuket

https://www.youtube.com/watch?v=Kht_bDxDKho&feature=youtu.be

 

ขิมประสานเสียงรุ่นจิ๋ว

flashlight By Khim Phuket

https://www.youtube.com/watch?v=lYq9J9FpfdY&feature=youtu.be

  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

<< กลับ