ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน IEP , SM-IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
สอบวันที่ 5 มีนาคม 2559

คลิ๊ก !!!!!!   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.521675351345591.1073742024.248006078712521&type=3

 

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน-สัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559  รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคาร 3 และเริ่มทำการสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หากนักเรียนคนใดไม่มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

  ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

<< กลับ