ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ตามปกติ)

ประกาศจาก  เทศบาลนครภูเก็ต

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559  ตามปกติ

กำหนดการ จากประกาศของเทศบาล

คลิ๊ก !!!!!!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=509912889188504&id=248006078712521

  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

<< กลับ