ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

มอบของขวัญเนื่องในวันเด็ก 2559

มอบของขวัญ จับฉลากรางวัล เลี้ยงอาหาร ให้กับนักเรียน เนื่องในวันเด็ก 2559 

  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

<< กลับ