ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ