ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต การแจ้งเกณฑ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต การแจ้งเกณฑ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2559

หรืออ่านประกาศ ได้ที่ 

https://www.facebook.com/248006078712521/photos/a.248262355353560.1073741831.248006078712521/499608543552272/?type=3&theater

  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

<< กลับ