ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2

นักเรียนสายชั้น ป.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต วันที่ 3 ธันวาคม 2558

  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

<< กลับ