ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ป.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

นักเรียนสายชั้น ป.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์ภูเก็ต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

<< กลับ