ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๙-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

<< กลับ