ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ค่ายวิทย์-คณิต ค่ายภาษาอังกฤษ

นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนวิทย์-คณิต เข้าค่ายอบรม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 10-11 ตุลาคม 2558

  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

<< กลับ