ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศหยุดเรียน

เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช โรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียน วันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ