ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
www.bangneaw.ac.th/ดาวน์โหลด
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

<< กลับ