ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ค่ายรณรงค์ยาเสพติด

นักเรียนสายชั้น ม.1 อบรมค่ายรณรงค์ยาเสพติด วันที่ 10 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมอาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

<< กลับ