ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธี การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบ้านบางเหนียว ฯ

ขอเชิญร่วมพิธี การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบ้านบางเหนียว ชุมชนต้นโพธิ์ ชุมชนกอไผ่ ชุมชน ๔๐ ห้อง และ ชุมชนแสนสุข

โครงการเครือข่าบรักการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมห้องสมุดสู่ชุมชุน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบ้านบางเหนียว

  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ