ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ผลการประกวดธิดาพ้อต่อ

งานประเพณีผ้อต่อตลาดสด 1 (บ่านซ้าน) กิจกรรมการประกวดธิดาผ้อต่อ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวทีการประกวดธิดาผ้อต่อ จังหวัดภูเก็ต
ฝึกซ้อม ครูชรินทร ทองเสมอ

  ๒ กันยายน ๒๕๕๘

<< กลับ