ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

นักเรียนชั้น ม.2 อบรมค่ายวิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้น ม.2 อบรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ