ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

โครงการฝึกอบรมครอบครัวสัมพันธ์ "สานสายใยครอบครัวไทย"

นักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรมครอบครัวสัมพันธ์ "สานสายใยครอบครัวไทย" วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อ่าวฉลองวิลล่ารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ